۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۱:۱۸:۴۴ ق.ظ
مدرسه کسب و کار دیجیتال

در مدرسه کسب و کار دیجیتال،  طراحی و پیاده سازی تمامی طرح های اولیه، ایده ها، استارت آپ و پروژه های نوآورانه، به همراه  نیاز سنجی، تیم پشتیبانی، تیم اجرایی و آموزشی در اختیار شرکت کنندگان  و اعضا قرار می گیرد.


در مدرسه کسب و کار دیجیتال،  طراحی و پیاده سازی تمامی طرح های اولیه، ایده ها، استارت آپ و پروژه های نوآورانه، به همراه  نیاز سنجی، تیم پشتیبانی، تیم اجرایی و آموزشی در اختیار شرکت کنندگان  و اعضا قرار می گیرد.