۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۱:۱۳:۳۹ ق.ظ
اهداف و ویژگی های برجسته مدرسه کسب و کار دیجیتال

اهداف و ویژگی های برجسته مدرسه کسب و کار دیجیتال، آموزش تخصصی و کاربردی با قابلیت اجرا در صنعت و محیط کار، اشتغال و راه اندازی کسب و کار فردی – گروهی، برگزاری استارت­آپ جهت معرفی شرکت کنندگان به صنایع مختلف، نیاز سنجی و مشاوره تخصصی برای صنایع مختلف، اطلاع رسانی هوشمند با Price Action، تبلیغات هدفمند از طریق پنل های دیجیتال، تیم پشتیبانی جهت راه اندازی کسب و کار فردی – منطقه ای، تیم اجرایی جهت مشاوره برای راه اندازی کسب و کار خانگی، ارائه نرم افزار و بستر های دیجیتالی اختصاصی - برندی جهت فروش محصولات خود، ارائه حسابداری شخصی در پلتفرم جهت رضایت اعضای کسب و کار، تحلیل داده و آنالیر جامعه آماری برای شرکت ها و ارگانها در صنعت می باشد.

 


اهداف و ویژگی های برجسته مدرسه کسب و کار دیجیتال، آموزش تخصصی و کاربردی با قابلیت اجرا در صنعت و محیط کار، اشتغال و راه اندازی کسب و کار فردی – گروهی، برگزاری استارت­آپ جهت معرفی شرکت کنندگان به صنایع مختلف، نیاز سنجی و مشاوره تخصصی برای صنایع مختلف، اطلاع رسانی هوشمند با Price Action، تبلیغات هدفمند از طریق پنل های دیجیتال، تیم پشتیبانی جهت راه اندازی کسب و کار فردی – منطقه ای، تیم اجرایی جهت مشاوره برای راه اندازی کسب و کار خانگی، ارائه نرم افزار و بستر های دیجیتالی اختصاصی - برندی جهت فروش محصولات خود، ارائه حسابداری شخصی در پلتفرم جهت رضایت اعضای کسب و کار، تحلیل داده و آنالیر جامعه آماری برای شرکت ها و ارگانها در صنعت می باشد.